Release Notes

Op regelmatige basis verschijnen er nieuwe updates voor NovaStudio. In de updates zijn verbeteringen aangebracht of nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle gepubliceerde updates. Voor meer details klikt u op de knop met het betreffende versienummer.

Laatste update!

2 januari 2017

Versie 1.6.6

12 april 2016

Versie

1.6.7 t/m 1.7.5

bug-updates

Versie 1.7.6

5 december 2016

Versie 1.7.7

7 december 2016

Versie 1.7.8

2 januari 2017